ره آورد فناوران رایانیک

ماژول تابلوروان و تلویزیون شهری

برد کنترل

منبع تغذیه

هاب برد کنترل

سایر تجهیزات جانبی

  • ماژول تابلوروان و تلویزیون شهری
  • برد کنترل
  • منبع تغذیه
  • هاب برد کنترل
  • سایر تجهیزات جانبی
برد کنترل w42
برد کنترل w42
1,450,000 ریال
برد کنترل w40
برد کنترل w40
1,300,000 ریال
برد کنترل X40
برد کنترل X40
950,000 ریال
برد کنترل E43
برد کنترل E43
1,350,000 ریال

منبع تغذیه و آداپتور

  • منبع تغذیه و آداپتور